HUMOR

Iako svi vjerojatno najviše volimo reklamne kampanje koje nas nasmiju, ponekad se oglašivači boje korištenja humora jer im nije u skladu s imidžom, ili se pak boje da će pretjerati. Ovo se naročito odnosi na velike tvrtke. Prilikom kreiranja kampanje treba imati na umu kome se obraćamo: modernoj publici ili starijoj publici, ali svi oni informacije vole primati na humorističan način. Vole čuti poantu priče kroz humorističan pristup, kroz ležernost i pristupačnost, kao kada pričate vic. Kraj vica uvijek donosi neku pouku ili rasplet, ali uvijek s humorističnom notom. Takav pristup i vi trebate imati u svom poslu.

Ako želite udahnuti život u monoton proizvod, dodajte notu humora u način na koji će ga potrošači koristiti. U tome vam mogu pomoći fotografije, video materijali, itd. Snimite video u kojem svoj proizvod stavljate u neki zabavni kontekst i plasirajte ga na društvene mreže i web stranicu, pa pratite rezultate. Poanta je promijeniti način na koji potrošači doživljavaju vaš proizvod. Primjerice, umjesto da na društvenim mrežama objavljujete statuse o svojoj ponudi, popustima, prednostima, možete jednostavno objavljivati šaljive komentare, slike, statuse, anegdote koje će ljudi rado čitati i komentirati.