INFLUENCER MARKETING

Influencer marketing nužni je dio digitalnog marketinga, koji potrošaču daje ulogu konzultanata. Iako zvuči jednostavno usmena predaja kakvu znamo, prebacila se na online, a moć Influencera svakodnevno raste. Brendovi trebaju obratiti pažnju na stopu rasta Influencer marketinga, te pratiti statistiku koja može pomoći u izradi uspješne marketinške strategije i kampanje, a ona treba biti direktna, ciljana i originalna. Influencer marketing omogućava brendu brz pristup publici s kojima se inače ne mogu lako povezati putem klasičnog oglašavanja. Društveni utjecaj Influencera će pomoći brendu da postigne veću vidljivost uz vjerodostojan sadržaj.