Snimanje filma bez budžeta (Making a film with no budget)

Ako Svebor Mihael Jelić nešto zna, onda je to snimanje filma bez ikakvog budžeta, u vrlo kratkom roku, sve obavljajući sam. To je njegov talent i ovo je prikaz toga. Ovaj film snimljen je u jednom danu, sa skupinom ljudi koja se pojavila na setu jer su odlučili doći, bez ikakve pripreme. Nas su oduševili, a vas? 🙂